Novinky

Articles

  • Celoživotná produkcia holandských dojníc opäť stúpla

    Vek kráv na holandských mliečnych farmách sa vlani opäť zvýšil. Priemerná produkcia mlieka za laktáciu zostala takmer rovnaká (zložky sa však zaznamenali nárast o +0,03 % T a +0,01 %B.), ale vďaka dlhšej dlhovekosti narástla celoživotná produkcia za rok 2020-2021.
  • Desať rokov genomickej selekcie

    Zdvojnásobenie genetického pokroku, zníženie počtu býkov používaných na šľachtenie na polovicu a skvalitňovanie úrovne plemenárskych organizácií. Genomická selekcia spôsobila v šľachtení revolúciu.
  • PH efektivita konverzie krmiva má dáta od 8.000 dojníc

    V decembri 2020 CRV predstavila ako prvá plemenárska organizácia na svete plemennú hodnotu „efektivita konverzie krmiva“ založenú na skutočnom príjmu krmiva. V súčasnej dobe sú dostupné údaje o príjme krmiva od 8.000 kráv, vďaka čomu má táto plemenná hodnota vysokú spoľahlivosť. V nasledujúcich rokoch spoľahlivosť ešte porastie, pretože CRV meria každodenný príjem krmiva na piatich spolupracujúcich chovoch, ktoré majú celkom 2.500 dojníc.