Seminár pre chovateľov mäsových plemien 2022

seminár pre chovateľov mäsového dobytka

CRV SK si Vás spoločne s partnermi dovoľuje pozvať na seminár pre chovateľov mäsového dobytka, ktorý sa uskutoční v piatok 11. 11. 2022 v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici

PROGRAM:

8:30 Prezencia účastníkov

Začatie seminára - Ing. Vladimír Rychtárech (CRV SK, spol. s r.o.)

9:00 Ing. Ivan Nemčovský (riaditeľ ZCHMD) - privítanie chovateľov

9:15 MVDr. Boris Kasatkin (Genes Diffusion) - Svetové trendy v šľachtení mäsových plemien

10:00 Martina Kopáčková (CRV) - Management chovu v mäsových stádach

10:45 Coffee break

11:15 MVDr. Ondřej Bečvář - Výživa kráv pred a po otelení, starostlivosť o novonarodené teľatá (vakcinácia, odčervenie)

12:00 Ing. Jiří Dudek (Mikrop) - Kŕmne aditíva v ekologických chovoch

12:25 Ing. Ivan Petrtýl (Olmix Group) - Prírodné riešenie pre welfare zvierat a liečba hnačkujúcích teliat

12:40 Zástupca Ministerstva pôdohospodárstva SR - Systémové podpory v chovoch kráv BTPM

13:00 Diskusia

14:00 Obed

Po obede je možnosť prehliadky farmy BULLY, spol. s.r.o. , vo Veľkej Lomnici, ktorá sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka - výkrmom býkov a jalovíc rôznych

mäsových plemien a chovom kráv BTPM mlieka plemena mäsový simentál v čistokrvnej forme. Praktizuje aj kríženie s inými plemenami s s využitím heterózneho efektu.

Svoju účasť, prosím, potvrďte do piatku 4.11.2022 na e-mail paula.benkovicova@crv.sk, tel. č.: +421 911 664 248