SiryX – sexované ID

  • až 90 % narodených jalovičiek
  • rýchly genetický pokrok
  • výber býkov z viacerých báz

SiryX – sexované inseminačné dávky

Sexovanie býčej spermy je jednou z inovatívnych technológií, ktoré spoločnosť CRV v spolupráci so spoločnosťou Sexing Technologies ponúka svojim zákazníkom. Po použití inseminačných dávok, ktoré spoločnosť CRV ponúka pod značkou SiryX, sa rodí približne 90 % jalovičiek. Odporúča sa používať SX ID na jalovice, v prípade kráv len v stádach s veľmi dobrým oteľovaním.

sexovanie inseminačných dávok