O nás – CRV SK

  O CRV SK

  Spoločnosť CRV SK je dcérskou spoločnosťou CRV Czech Republic, ktorá je najväčšou plemenárskou firmou v ČR a je súčasťou nadnárodného holdingu CRV so sídlom v holandskom Arnheme. Má šľachtiteľské programy na celom svete.

  Chovateľom ponúkame inseminačné dávky top býkov dojných, kombinovaných i mäsových plemien. Ďalej poskytujeme softvér na riadenie stáda, tvorbu pripárovacích plánov a poradenstvo v oblasti reprodukcie a šľachtenia dobytka.

  Spoločnosť CRV Czech Republic je vďaka kvalite šľachtiteľských programov, úrovni poskytovaných služieb a svojej celorepublikovej pôsobnosti najväčšou plemenárskou firmou v Českej republike. Doterajší vývoj a príslušnosť k veľkej medzinárodnej skupine vytvárajú tie najlepšie predpoklady na ďalšie posilnenie našej pozície na trhu.

  Kvalita a dostupnosť informácií predstavuje výhodu v akomkoľvek podnikaní, a teda aj v chove dobytka. V tejto oblasti môžeme zákazníkom ponúknuť nielen využitie vyspelého počítačového programu na tvorbu priparovacích plánov (SireMatch), ale aj množstvo ďalších softvérových nástrojov, ktoré im pomáhajú zvýšiť efektivitu stád.

  Vlastníkom spoločnosti je spoločnosť CRV International, súčasť holandskej spoločnosti CRV Holding, ktorú vlastnia tisícky farmárov z Holandska a flámskej časti Belgicka. Okrem Českej republiky má spoločnosť CRV Holding dcérske spoločnosti v Brazílii, na Novom Zélande, v Nemecku, Španielsku a USA. So svojimi produktmi však obchoduje prakticky po celomsvete.

  Spoločnosť CRV Czech Republic nadväzuje na dlhoročnú tradíciu poskytovania plemenného materiálu a služieb českým chovateľom dobytka. Ani zmena vlastníka neovplyvnila hlavné zameranie spoločnosti na uspokojovanie potrieb českých zákazníkov. Začlenenie do holandského holdingu prináša v prvom rade prístup k širokej ponuke inseminačných dávok od býkov (najmä holštýnskeho plemena), ktorých plemenné hodnoty sú preverené s vysokou spoľahlivosťou v populácii približne 1,4 mil. dojníc. Nezanedbateľným prínosom zmeny vlastníckej štruktúry je nielen možnosť využitia najmodernejších metód šľachtenia, ako je napríklad selekcia pomocou génových markerov, ale aj dlhodobé posilnenie ekonomickej stability spoločnosti. Všetky tieto pozitívne zmeny sa snažíme preniesť do kvality našich produktov a služieb, ktorá vo svojom dôsledku povedie k zvýšeniu úžitkovosti, a tým aj ziskovosti českých chovov.

  Spoločnosť CRV Czech Republic pokračuje vo svojich tradičných šľachtiteľských programoch. Prvé plemenné hodnoty zo súbežnej testácie holandských býkov u nás, organizované firmou KESA PLUS, boli realizované v roku 1997. Program CZ HOLŠTÝN je dnes súčasťou európskeho šľachtiteľského programu spoločnosti CRV. V nezmenšenej miere sa realizuje úspešný šľachtiteľský program českého strakatého plemena CZ ČESTR, v ktorom ďalej spolupracujeme so spoločnosťami Reprogen a.s. a Jihočeský chovatel a.s. Toto plemeno predstavuje žiaduce rozšírenie škály produktov v rámci celého CRV Holdingu, o čom svedčí aj akvizícia spoločnosti Meggle GmbH Besamungsstation. Aj vďaka tejto akvizícii rozvíja spoločnosť CRV svoj šľachtiteľský program pre uvedené kombinované plemeno s využitím nových poznatkov vo vedeckej i chovateľskej oblasti a ako svoju základňu má nemeckú a českú populáciu dobytka. Využíva tiež špičkový plemenný materiál z ďalších krajín, hlavne Francúzska, Rakúska, ale napríklad aj Talianska.