HerdOptimizer

HerdOptimizer

Odhaľte genetický potenciál Vášho stáda

 • zrýchlenie genetického pokroku stáda
 • spoľahlivé plemenné hodnoty (EuroGenomics)
 • odborná podpora špecialistov CRV

HerdOptimizer - nejen genotypovanie plemenníc

Nástroj HerdOptimizer od spoločnosti CRV predstavuje najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a najspoľahlivejšiu cestu k vyšľachteniu ideálneho stáda presne podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých chovateľov.

Tento jedinečný nástroj zahŕňa genotypovanie plemenníc, používateľsky prívetivý softvér, poradenstvo vyškoleného odborníka spoločnosti CRV a pripojenie k pokročilému programu pripárovania SireMatch.

Chovateľom ponúka možnosť včasnej a presnej selekcie zvierat na základe individuálne nastaveného chovného cieľa, zníženie nákladov na odchov, rýchlejší genetický pokrok, upevnenie žiaducich znakov (napr. bezrohosť, A2) a elimináciu nežiaducich znakov, spresnenie pripárovacích plánov vďaka vyššej spoľahlivosti plemenných hodnôt či overenie pôvodu zvierat.

To si vyžaduje len minimálnu prácu a čas – stačí odobrať vzorky chlpov a o zvyšok sa postará nástroj HerdOptimizer.

Nástroj HerdOptimizer získal pre svoju komplexnosť a jedinečnosť prestížnu cenu za inovácie pre manažment stáda na svetovej výstave World Dairy Expo v Madisone (Wisconsin, USA) a na Národnej výstave hospodárskych zvierat v Brne (ČR).

Jedinečnosť

HerdOptimizer nie je len genomický test, ale aj komplexný nástroj umožňujúci využitie skrytého potenciálu stáda – chovateľ tak nedostane len výsledky testu na papieri či v e-maile, ale aj jedinečný softvér, ktorý sa automaticky postará o celkové spracovanie údajov a výsledky, vrátane odporúčaní, zobrazí v prehľadnej a jednoducho pochopiteľnej podobe. Zahŕňa tiež poradenstvo vyškolených špecialistov a pripojenie k pripárovaciemu programu.

Spoločnosť CRV ako jediná spoločnosť na českom trhu ponúka výpočet plemenných hodnôt na základe využitia referenčnej populácie EuroGenomics (viac než 31 tisíc býkov a 1,6 milióna kráv), vďaka čomu sú plemenné hodnoty veľmi spoľahlivé a okrem „bežných“ PH pre produkciu, exteriér a fitness zahŕňajú tiež jedinečné znaky CRV (odolnosť voči ketózam, zdravie paznechtov, zdravie vemena – klinické a subklinické mastitídy), efektivitu príjmu a konverzie krmiva, vhodnosť pre robotické systémy a indexy celoživotnej efektivity a zdravia. Tieto znaky nemôže chovateľom ponúknuť nikto iný.

Výhody

HerdOptimizer umožňuje:

 • zoradenie stáda na základe individuálne nastaveného chovného cieľa (či vlastného „selekčného indexu“)
 • automatický výber a radenie zvierat podľa kritérií zadaných chovateľom
 • intenzívnu prácu s najlepšími zvieratami v stáde (cielené pripúšťanie zvierat – sexované ID, embryotransfer…)
 • ponechanie najlepších zvierat v stáde v prípade predaja jalovíc
 • zvýšenie presnosti pripárovacieho plánu (vyššia spoľahlivosť PH)
 • zníženie % inbreedingu pomocou kombinácie genotypov a eliminácie výskytu genetických nedostatkov
 • upevnenie žiaducich znakov v rámci stáda (napr. bezrohosť, kazeíny)
 • overenie pôvodu zvierat (v stádach bežne býva 5 – 10 % nepreukazných pôvodov)
 • práca so všetkými bežnými plemennými hodnotami pre produkciu, fitness i exteriér, navyše s jedinečnými znakmi CRV (zdravie paznechtov a vemena, odolnosť voči ketózam, efektivita príjmu a konverzie krmiva, vhodnosť pre robotické systémy)
 • zlepšenie zdravotného stavu a efektivity stáda pomocou indexov zdravia a efektivity (BLH a BLE)
 • sledovanie trendov vývoja plemenných hodnôt za určité obdobie

Odporúčanie

V rámci pilotného programu sme odobrali vzorky všetkých 420 dojníc. Pre čo najobsiahlejšie porovnanie genomiky so skutočnosťou sme u jednotlivých kráv okrem informácií o produkcii zaznamenávali aj množstvo informácií o zdraví, ako napr. výskyt mastitíd, problémy s paznehtmi či zle teľnosti, a aj pri týchto znakov nám výsledky genomiky skutočnosť len potvrdili.

Predtým sme o kravách a jaloviciach okrem pôvodu nevedeli prakticky nič. Dnes už máme k dispozícii komplexné informácie, na základe ktorých môžeme spoľahlivo identifikovat tá najlepšia a najhorša zvieratá, a môžeme tak naše stádo smerovať tým správnym smerom. Veľkou výhodou je, že v HerdOptimizeru máme možnosť nastaviť chovný cieľ podľa našich preferencií, a nie sme odkázaní len na nejaké základné nastavenie. Vďaka HerdOptimizeru budeme schopní zoradiť si stádo podľa vlastných kritérií a vytipovať tá najlepšia zvieratá, ktoré budeme pripúšťať sexovanými dávkami a využívať ich ako darkyne embryí. Na druhú stranu potom tie jalovice, ktoré nášmu chovnému cieľu vyhovovať nebudú, môžeme predať alebo na ne použiť inseminačnej dávky mäsových býkov.

Genomovanie zvierat predstavuje vo šľachtení obrovský krok vpred a nebojím sa ho prirovnať k pokroku, akým bol v minulosti prechod od prirodzenej plemenitby k inseminácii.

Ing. Jan Vojta, zootechnik Bonagro a.s. (ČR)

Genomovanie zvierat predstavuje obrovský krok vpred, akým bol prechod od prirodzenej plemenitby k inseminácii.
Ing. Jan Vojta, zootechnik Bonagro, a.s. (ČR)