GraviPro

    GraviPro – býky s výbornou vlastnou plodnosťou

    Neustále rastúca mliečna produkcia a zvyšujúce sa nároky na manažment vysokoprodukčných stád majú často za následok problémy s reprodukciou plemenníc. Pre tieto prípady má spoločnosť CRV špeciálnu ponuku býkov s výbornou vlastnou plodnosťou GraviPro a GraviPro Plus, kde majú nadpriemernú plodnosť nielen býky, ale aj ich dcéry.