Skúsenosti našich zákazníkov so systémom Ovalert

VOD Kadov, Lukáš Chaloupka, Ovalert

Lukáš Chaloupka, hlavný zootechnik VOD Kadov
250 kráv H a R (+ 50 kráv BTPM)

„Správne načasovanie inseminácie je vždy kľúčové. Systém sleduje zvieratá nepretržite a vďaka tomu, že nie som závislý na technikovi, môžem inseminovať vždy v ten najvhodnejší čas. Už po krátkej dobe s Ovalertom bolo vidieť, že jeho spoľahlivosť je pri vyhľadávaní rují v porovnaní s dojčenskými systémami neporovnateľne vyššia.

Predtým sme hormóny používali u cca 80 % inseminácií, dnes je to iba 15 %, a vo väčšine prípadov sa jedná o problematické kravy. Výrazné zníženie množstva hormónov predstavuje pre podnik tiež nemalú finančnú úsporu.

Ovalert je pre mňa ako kolega, na ktorého sa môžem spoľahnúť. Zo začiatku som síce mal tendenciu ho kontrolovať a u rují robiť vizuálnu kontrolu, dnes už ale viem, že sa vážne nemýli.