Pozvánka na seminár pre chovateľov mliečneho dobytka

Kategória: akcie
Výživa, ekonomika a manažment vysokúžitkových stád

Milí chovatelia, radi by sme Vás pozvali na seminár pre chovateľov mliečneho hovädzieho dobytka

Seminár sa uskutoční 22.5.2024 na Masarykovom dvore, Víglaš. Viac informácií nájdete v priloženom letáku.