Nová plemenná hodnota "efektivita konverzie krmiva"

efektivita konverzie krmiva

CRV v decembri 2020 predstavila novú plemennú hodnotu „efektivita konverzie krmiva“, ktorá udáva, koľko kg mlieka dcéry daného býka nadojí z jedného kg sušiny.

Je vyjadrená ako RPH s priemerom 100. Hodnota >100 predstavuje vyššiu efektivitu a hodnota <100 efektivitu nižšiu, než je priemer. Každý bod prestavuje pol percenta nadojeného mlieka z rovnakého objemu krmiva. Napr. dcéry býka s PH 104 vyprodukujú z 1 kg sušiny o 2 % viac mlieka ako dcéry býka s PH 100.

PH efektivita konverzie krmiva je spoločne s ekonomickým indexom INET a dlhovekosťou jedným zo základných prvkov indexu „CRV efektivita“. Ten poskytuje informáciu o efektivite výroby mlieka počas celého života kravy (vrátane obdobia odchovu a státia na sucho), zatiaľ čo PH efektivita konverzie krmiva poskytuje informáciu o efektivite výroby mlieka počas laktácie.