PH efektivita konverzie krmiva má dáta od 8.000 dojníc

efektivita konverzie krmivá

V decembri 2020 CRV predstavila ako prvá plemenárska organizácia na svete plemennú hodnotu „efektivita konverzie krmiva“ založenú na skutočnom príjmu krmiva. V súčasnej dobe sú dostupné údaje o príjme krmiva od 8.000 kráv, vďaka čomu má táto plemenná hodnota vysokú spoľahlivosť. V nasledujúcich rokoch spoľahlivosť ešte porastie, pretože CRV meria každodenný príjem krmiva na piatich spolupracujúcich chovoch, ktoré majú celkom 2.500 dojníc.

Efektívne a udržateľné stáda
Efektívne a udržateľné kravy prinášajú okamžité výhody chovateľom aj spoločnosti. Náklady na krmivo predstavujú cca 60 % celkových variabilných nákladov na produkciu mlieka. Šľachtenie na efektivitu konverzie krmiva pomáha znížiť náklady na krmivo v priemere o 10 %. Navyše má efektívna konverzia krmiva pozitívny dopad na životné prostredie, pretože znižuje produkciu skleníkových plynov a využívanie obmedzených zdrojov.

CRV má náskok v efektivite konverzie krmiva
CRV ako priekopník zhromažďuje dáta o príjme krmiva od roku 2017 s cieľom zvýšiť zisky chovateľov pomocou zníženie nákladov na krmivo. Vďaka týmto spoľahlivým dátam má CRV vedúcu pozíciu v tejto oblasti a pomáha chovateľom znižovať náklady na produkciu, dosahovať vyššieho zisku a tiež menej zaťažovať životné prostredie.