Celoživotná produkcia holandských dojníc opäť stúpla

celoživotná produkcia dojníc

Vek kráv na holandských mliečnych farmách sa vlani opäť zvýšil. Priemerná produkcia mlieka za laktáciu zostala takmer rovnaká (zložky sa však zaznamenali nárast o +0,03 % T a +0,01 %B.), ale vďaka dlhšej dlhovekosti narástla celoživotná produkcia za rok 2020-2021.

„Holandskí chovatelia šľachtia svoje stáda na dlhovekosť a dlhovýkonnosť. Význam lepšieho zdravia a vyššej dlhovekosti je cenený viac ako vyššia produkcia mlieka za laktáciu. Medziročné trendy ukazujú, že táto stratégia funguje,“ komentuje Jos Buiting, manažér plemennej knihy CRV. „Priemerná celoživotná produkcia nebola nikdy taká vysoká. A v medzinárodnom meradle je úžitkovosť holandských dojníc jednoducho jedinečná,“ hovorí. „Vysoká celoživotná produkcia je možná iba vtedy, ak je zdravie a welfare kráv tiež dobré. A prispieva aj k efektívnemu využitiu minerálov a nízkoemisnej produkcii mlieka,“ vysvetľuje Buiting.

Vyradené kravy mali v priemere 2180 dní (takmer 6 rokov). To je o 48 dní viac ako v predchádzajúcom roku. Spolu s vyšším priemerným vekom stúpla aj celoživotná produkcia týchto kráv o viac ako 1 600 kg mlieka na celkových 35 600 kg mlieka s 4,37 % tuku a 3,57 % bielkovín (1 555 kg tuku a 1 271 kg bielkovín). Vyššia celoživotná produkcia sa prejavuje aj v počte kráv, ktoré v minulom roku presiahli celoživotnú produkciu 100 000 kg mlieka. Tých je teraz v Holandsku teraz 3263 (+606).