Desať rokov genomickej selekcie

DNA býk

Zdvojnásobenie genetického pokroku, zníženie počtu býkov používaných na šľachtenie na polovicu a skvalitňovanie úrovne plemenárskych organizácií. Genomická selekcia spôsobila v šľachtení revolúciu.

Teória genomickej selekcie bola popísaná r. 2001 profesorom Theo Meuwissenom. Už v tom čase videli vedci obrovský potenciál tejto techniky a aj CRV sa rýchlo zapojila do jej vývoja. Avšak laboratórne techniky a výpočtové kapacity neboli ani zďaleka tak vyspelé ako dnes. Pre predstavu – v začiatkoch boli plemenné hodnoty počítané na základe 3 000 DNA markerov, zatiaľ čo dnes ich okolo 80 000. Na výpočet spoľahlivých PH musela byť najskôr vybudovaná veľká referenčná populácia. Významným krokom vpred bolo spojenie referenčných populácií rôznych európskych krajín do EuroGenomics. Táto databáza teraz zahŕňa údaje od 1,6 milióna genotypovaných zvierat, vrátane 40 000 preverených býkov.

Rastúca popularita genomických býkov

V dnešnej dobe je genomická selekcia v chove hovädzieho dobytka súčasťou každodennej praxe. Napríklad v Holandsku a Belgicku je cca 72 % inseminácií vykonaných genomickými býkmi. Genomický je aj najpoužívanejší redholštajnsky býk v oboch krajinách, Delta Mauro.

V Nemecku sa podiel genomických býkov v posledných rokoch drží okolo 80 %, v škandinávskych krajinách a vo Francúzsku je tento podiel ešte vyšší. Rovnako tak v USA, kde majú veľké chovy na šľachtenie veľmi pragmatický prístup, pochádza aspoň 80 % inseminačných dávok v holštajnskych chovoch od genomických býkov.

Súhrn

Genomická selekcia je využívaná v praxi 10 rokov. Za tú dobu sa úroveň genetického pokroku zdvojnásobila.

Genomická selekcia umožnila úspešné šľachtenie aj na znaky, ktoré majú relatívne nízku heritabilitu, ako napr. zdravie, plodnosť a dlhovekosť.

V priemere sú PH po preverení na dcérach oproti genomickým hodnotám nižšie len o 6 bodov NVI. Avšak u individuálnych býkov je stále možné, že výsledky budú horšie alebo lepšie.

2 500 holandských a belgických chovateľov necháva genotypovať narodené teľatá.

Ako genomická selekcia funguje?

Genomická selekcia, známa aj ako markerová selekcia, skúma genetický materiál (DNA) v laboratóriu. Vykonáva sa obstaraním profilu DNA a mapovaním 80 000 úsekov, ktoré sa nazývajú markery. Každý marker je spojený s jedným dedičným znakom. V databáze EuroGenomics je v súčasnej dobe zaregistrovaných viac ako 35 000 DNA profilov býkov preverených na dcérach, kde je pre každý znak u každého z býkov známa spoľahlivá plemenná hodnota. Okrem býkov sú v databáze zahrnuté PH a výsledky od 1,6 milióna genotypovaných kráv. Na určenie genomických PH telete sa vykonáva porovnanie jeho genotypu s ostatnými genotypmi a plemennými hodnotami, ktoré sú už v databáze. Vďaka tomu, že je v databáze obrovské množstvo dát, plemenná hodnota teľaťa je odhadnutá s veľmi vysokou spoľahlivosťou na základe jeho individuálneho profilu.

Celý článok si môžete prečítať v Chove skotu 01/2022, ktorý je k dispozícii tu.